Oficiální aplikace

Aplikace se letos dočkala i několika novinek! Věříme, že všichni uvítáte možnost nastavení svého týmu, kategorie či skupiny v záložce „Rozvrh“ pomocí symbolu plus (pro iOS) či hvězdičky (pro Android). Díky svým oblíbencům budete přehledněji informováni přímo o kategorii, která vás zajímá. 

Stejně jako loni naleznete v přehledně uspořádaných sekcích základní údaje o PFC, lokace všech důležitých míst, ať už se jedná o haly, ubytování či stravování i informace o doprovodném programu a superligové PFC game.

Další novinkou jsou tzv. zápasové highlights, které budou po skončení zápasů na třech vybraných halách ke zhlednutí v záložce Rozvrh (iOS) a Menu (Android). V aplikaci si budete moci rovněž prohlédnout fotografie z každodenního denní na jednotlivých halách.

V GooglePlay hledejte pod názvem PFC App a v AppStore PragueFC.

Kategorie

Prague Floorball Cup 2020 je výzvou jak pro holky tak pro kluky. Tyto níže uvedené kategorie jsou oficiální pro druhý ročník, který se odehraje v lednu v Praze. Na možné změny bude včas upozorněno.

 B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09

(B10, B11 - 3+1 PFCmini)

 G03, G04, G05, G06, G07

(G08, G09 - 3+1 PFCmini)

Pravidla

Pravidla

Účast

Každý tým je vítaným účastníkem Prague Floorball Cupu 2020!

Turnaj se hraje dle platných pravidel Mezinárodní florbalové unie (IFF).

Počet týmů

Naším cílem je umožnit každému týmu se utkat o pohár, ale kapacita turnaje je omezená. Turnaje se mohou účastnit pouze družstva, která se včas zaregistrují a uhradí startovné. V případě velkého zájmu budou týmy vybrány podle data úhrady startovného.

Věkové kategorie

B03 (BU17) - Kluci narozeni 1.1.2003 a později

B04 (BU16) - Kluci narozeni 1.1.2004 a později

B05 (BU15) - Kluci narozeni 1.1.2005 a později

B06 (BU14) - Kluci narozeni 1.1.2006 a později

B07 (BU13) - Kluci narozeni 1.1.2007 a později

B08 (BU12) - Kluci narozeni 1.1.2008 a později

B09 (BU11) - Kluci narozeni 1.1.2009 a později

B10 (BU09) - Kluci narozeni 1.1.2010 a později (3+1 PFCmini)

B11 (BU08) - Kluci narozeni 1.1.2011 a později (3+1 PFCmini)

---

G03 (GU17) - Dívky narozeny 1.1.2003 a později

G04 (GU16) - Dívky narozeny 1.1.2004 a později

G05 (GU15) - Dívky narozeny 1.1.2005 a později

G06 (GU14) - Dívky narozeny 1.1.2006 a později

G07 (GU13) - Dívky narozeny 1.1.2007 a později 

G08 (GU12) - Dívky narozeny 1.1.2008 a později (3+1 PFCmini)

G09 (GU11) - Dívky narozeny 1.1. 2009 a později (3+1 PFCmini)

Pořadatel si vyhrazuje právo rušit kategorie v případě, že se přihlásí méně než 8 týmů.

Turnaj

Týmy budou rozděleny do skupin po 4 - 6 týmech (v případě nízkého počtu týmů v kategorii se může stát, že bude pouze jedna skupina o více než 6 týmech). Ve skupinové části se týmy utkají každý s každým.

Všechny týmy se kvalifikují do nadstavbové částí turnaje (play-off A, či play-off B). Postupová pozice vychází z výsledků ve skupině.

Všechna play-off utkání se hrají vyřazovacím způsobem na jedno vítězné utkání. Utkání o třetí místo nehraje, bronzoví medailisté budou dekorováni ihned po skončení semifinále.

Rozpis uktání

Rozpis utkání bude uveřejněn na internetových stránkách PFC. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v rozpisu utkání. V tomto případě budou včas informováni všichni vedoucí družstev, kterých se tato změna týká.

Rozhodčí

Každé utkání řídí dva rozhodčí s platnou licencí Českého florbalu. V případě zahraničních sudí s licencí příslušné národní florbalové asociace.

Hrací čas

Skupinové zápasy a všechna play-off utkání vyjma finále: 2 x 15 minut.

Finále: 2 x 20 minut.

Hrací čas je hrubý, pouze poslední minuta utkání se stopuje. Čas se jinak zastavuje pouze v těchto situacích: po gólu, při vyloučení, při samostatném nájezdu, na vyžádání rozhodčích.

V každém utkání má tým možnost využít time-out (30 sekund).

V kategoriích PFCmini (B11, B10, G09, G08) se hraje 3 plus 1 na malém hřišti, 10 minut hrubého času, místo 2 minutového trestu je rovnou samostatný nájezd a v PFCmini není play-off. Hrací systém bude přizpůsoben počtu přihlášených týmů. (více v rubrice PFCmini)

Skupinová část

Pořadí ve skupině určují součet získaných bodů. Za výhru tým obdrží 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů. V případě, že dva či více týmů skončí se stejným počtem bodů po ukončení skupinové části, bude se o pořadí rozhodovat podle následujícího klíče:

1. Počet bodů ze vzájemných utkání

2. Rozdíl skóre ze vzájemných utkání

3. Počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních

4. Celkový rozdíl skóre ze všech utkání

5. Celkový počet vstřelených branek ve všech utkáních

6. Los

Nadstavbová část (play-off)

V případě remízy ve vyřazovací části turnaje po základním hracím čase následuje 5minutové prodloužení (stopována pouze poslední minuta). Tým, který jako první vstřelí gól v prodloužení, vítězí v zápase. Pakliže gól nepadne, následují samostatné nájezdy.

Při samostatných nájezdech bude vybráno pět hráčů z každěho týmu. Čísla pěti hráčů z každého týmu i s pořadím, v jakém nájezdy vykonají, budou oznámeny rozhodčím (ideální předány na papíru). O začínájícím týmu rozhodne los. V případě remízového stavu po vykonání pěti nájezdů na každé straně následují extra samostatné nájezdy stylem "náhlé smrti" (série po jednom nájezdu na každé straně, dokud nebude rozhodnuto). V nájezdech "náhlé smrti" se opět střídá pět střelců, kteří byli zvoleni na začátku. Ti mohou měnit pořadí, avšak stále musí platit, že žádný střelec neprovedl o více než jeden nájezd více než kterýkoliv střelec jiný.

Ceny

O co se na tomto turnaji hraje? Vše Vám bude jasné, navštívíte-li na webu rubriku The Cup & Medaile.

Hráči a soupisky

Neexistuje limit pro počet hráčů na soupisce týmu, avšak k danému utkání může nastoupit maximálně 20 hráčů.

Každý hráč smí reprezentovat pouze jeden tým v dané kategorii. Zároveň může nastoupit ve více kategoriích, pokud splňuje věkové omezení (POZOR hráč, který je v nějaké kategorii zapsán jako věková výjimka, tak nesmí nastupovat v žádné jiné kategorii, než v té kde působí jako výjimka). Za tým v chlapecké kategorii mohou nastoupit maximálně čtyři dívky. Chlapci mohou nastupovat pouze v chlapeckých kategoriích.

Pro vedoucí týmů se soupisky uzavírají v předvečer turnaje 30.12. 2019. Do té doby musí být na soupisce všechny případné výjimky (viz dále). Poté bude možné přidat hráče na soupisku (nikoliv však hráče na výjimku) pouze prostřednictvím organizátorů PFC před zahájením utkání daného týmu. To bude možné jen během skupinových zápasů, před play-off se soupisky finálně uzavřou.

Věkové výjimky

Každý tým může zařadit na soupisku nejvýše dva hráče (kategorie B) či hráčky (kategorie G), kteří jsou starší, než jak udává věkové omezení příslušné kategorie, ve které tým nastupuje. Takoví hráči smějí být starší maximálně o jeden rok. Tito hráči pak mohou nastoupit takzvaně na výjimku (o rok starší dívka v chlapecké kategorii je rovněž hráčem na výjimku). Navíc musejí být uvedeni a označeni na soupisce před začátkem turnaje; v průběhu turnaje již nelze hráče s věkovou výjimkou na soupisku dopisovat.

V kategoriích PFCmini (B10, B11, G08, G09) nejsou přípustné žádné věkové výjimky.

Červená karta

Jestliže v turnaji dojde stran rozhodčího k udělení červené karty (ČK), tak podle stupně karty následuje takovýto následek:

ČK 1 - 5 minutový trest plus do konce utkání, hráč nesmí nastoupit v dalším následujícím zápase v turnaji

ČK 2 - 5 minutový trest plus do konce utkání,t, o trestu rozhoduje JURY turnaje

ČK 3 - 5 minutový trest plus do konce utkání,, o trestu rozhoduje JURY turnaje

Po skončení zápasu, rozhodčí a příslušní organizátoři okamžitě uvědomí JURY a ta vydá rozhodnutí o trestu.

Stejná pravidla platí i pro udělení karty trenérovi.

Vedoucí týmu

Osoba jmenovaná za vedoucího týmu je zodpovědná za celý tým po celou dobu konání turnaje, jak na hřišti behěm utkání, tak mimo něj. Vedoucí týmu je osobou, která je kontaktována organizátory v případě jakýchkoliv změn, problémů či jiných okolností. Vedoucí týmu musí být starší 18 let.

Kontrola totožnosti

Organizátoři si vymezují právo požádat kdykoliv během turnaje o kontrolu totožnosti a ověření věku hráče. Vedoucí týmu je zodpovědný za to, že všichni hráči budou mít u sebe identifikační kartu (občanský průkaz či jiný průkaz s fotografií). Platí pouze pro hráče 15 let a starší.

Protesty

Vedoucí týmu má právo podat protest proti hrubému porušení pravidel či předpisů turnaje. V případě podání protestu proti výsledku zápasu či rozhodnutí rozhodčích musí být rozhodčí a přítomní organizátoři upozorněni ihned po skončení utkání. Protest v písemné formě musí být předán bez zbytečného odkladu (do 45 minut od konce rozporovaného utkání) členovi PFC Jury (viz níže). V případě, že žádný člen Jury není na místě, lze protest předat jakémukoliv členu organizačního týmu PFC, avšak zároveň s tím musí uvědoměn člen Jury (kontakty níže). Je nutné uvést všechny argumenty a detailně popsat situaci a problém. Poplatek za podání protestu je 1500 Kč, který je vrácen v případě uznání protestu. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí Jury je konečné a nelze se proti němu odvolat.

PFC Jury

Martin Forman (+420 602 227 444)

Michael Zelený (+420 723 678 663)

Mats Andreason (+46 73 645 61 12)

Dan Nejedlo (hlavní rozhodčí)

Ondřej Novák (technický ředitel)

Kontumace

Zápas je kontumován v těchto případech:

- Tým se nedostaví k zápasu (do 10 minut po plánovaném začátku utkání).

- Tým nedisponuje alespoň 5+1 hráči před zahájením utkání.

- Tým je vyloučen z turnaje.

Kontumovaný výsledek je standardně 5:0. Může být ale zvolen jiný výsledek organizátory v případě, že by šlo o záměrné taktizování vzhledem k postupové pozici pro play-off.

Pojištění

Každý vedoucí týmu je zodpovědný za vlastní pojištění hráčů svého týmu jak na hřišti, tak mimo něj. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatelé PFC nejsou zodpovědní za jakékoliv zranění, onemocnění či ztrátu v průběhu turnaje.

Bezpečnost

PFC Jury si vymezuje právo zasáhnout v případě nevhodného chování hráčů (týmu), rodičů či fanoušků a tým popřípadě vyloučit z turnaje. U všech týmů se vyžaduje slušné chování, stejně tak u všech fanoušků a podporovatelů.

Hráčům je doporučeno nosit ochranné brýle během všech utkání. Ochranné brýle nejsou povinné z důvodu rozdílných vyhláškek národních florbalových asociací.

ŽÁDÁME VŠECHNY ÚČASTNÍKY, FANOUŠKY A DIVÁKY ABY DBALI SVÝCH CENNOSTÍ VE VŠECH PROSTORÁCH (haly, šatny, školy, jídelny atd.)

The Cup & Ceny

Jméno turnaje Prague Floorball CUP není zvolené jen tak ledabyle, protože v Praze se v lednu bude v každé kategorii bojovat o opravdový Pohár - The Cup

Čtyři hlavní Poháry 

Všechny Poháry a medaile jsou navrhovány, designovány a vyrobeny speciálně pro PFC firmou  JOFO s.r.o.

The Cup - Král 

  • Tato trofej ponese jména vítězných týmu v kategoriích Chlapci (01-03)

The Cup - Princ

  • Tato trofej ponese jména vítězných týmu v kategoriích Chlapci (04-06)

The Cup - Královna

  • Tato trofej ponese jména vítězných týmu v kategoriích Dívky (99-01)

The Cup - Princezna

  • Tato trofej ponese jména vítězných týmu v kategoriích Dívky (02-05)

Vítězům každé kategorie bude povoleno pozvednout The CUP - Pohár  (který náleží jejich kategorii) nad své hlavy a zvěčnit se ním na vítězné fotografii. Jméno vítězného týmu zůstane na Poháru napsáno na věky.

dále budou vítězové odměněni

  • zlatými PFC tvarovanými medailemi
  • PFC diplomem
  • balíčkem dalších cen od sponzorů

Týmům na druhém a třetím místě náleží 

  • stříbrné / bronzové PFC speciálně tvarované medaile
  • PFC diplom
  • balíček dalších cen od sponzorů

Haly

Hala 1) Sportovní hala Jedenáctka (JED)

v pěší vzdálenosti od TJ JM Chodov

Mírového hnutí 3, 149 00 Praha 11 - Chodov-Praha 11

zastávka: Brodského (bus - 154, 170, 197)

Hala 2) TJ JM Chodov (TJJM)

v pěší vzdálenosti od Sportovní hala Jedenáctka

Mírového hnutí 2137/7, 149 00 Praha 11-Chodov

zastávka: Brodského (bus - 154, 170, 197)

Hala 3) SH Jižní Město (SHJ)

autobusem 170 (Brodského - Brechtova - 7 minut)

Květnového vítězství 52, 149 00 Praha 11-Chodov-Praha 11

zastávka: Brechtova (bus - 154, 170, 197, 203, )

viz PFC mapa níže

Hala 4,5,6,7) Hamr Braník (HB1,HB2, HB3, HB4)

haly 4, 5, 6, 7 pod jednou střechou

Vltavanů 1542, 147 00 Praha 4-Hodkovičky-Praha 4

zastávka: Nádraží Braník (tram - 2,3,17,21 bus - 106, 121)

Hala 8) TJ Sokol Kobylisy (KOB)

adresa: U Školské zahrady 430/9, 182 00 Praha 8

station: Kobylisy (metro C; bus – 102, 144, 145, 152, 162, 169, 177, 913; tram – 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 25, 77, 93, 95)

Hala 9) Heraldovy Sady (HER)

adresa: Heroldovy sady, 101 00 Praha 10

station: Ruská / Vršovické náměstí (tram – 4, 13, 22)

Hala 10) Sportovní hala Krč (KRC)

Adresa: Pálkařská 225, 140 00, Praha 4 - Krč

Zastávka: Na Vrstevnici (bus - 170)

Hala 11) Sportovní hala Slavie (SLA)

Adresa: Vladivostocká 1460/10, 100 05, Praha 10

Zastávka: Kubánské Náměstí (tram – 2, 4, 6, 7, 21, 22, 24)  

PFCMini) Sportovní centrum Hostivař SCUK (HOS1, HOS2, HOS3)

Adresa: Bruslařská 1132/10, 102 00, Praha 10

Zastávka: Gercenova (bus - 125, 154, 183)

Hala Finále) Arena Sparta Podvinný Mlýn (SPA)

adresa: Kovanecká 27, 190 00 Praha 9-Libeň-Praha 9

zastávka: Divadlo Gong (tram 2,3,6,10,11,12,14,16,17)

viz PFC mapa níže

Mapa

PFC Mapa