Pravidla

Účast

Každý tým je vítaným účastníkem Prague Floorball Cupu MINI 2023!
Turnaj se hraje dle platných pravidel Mezinárodní florbalové unie (IFF).

Počet týmů

Naším cílem je umožnit každému týmu si zahrát výborné zápasy, ale kapacita turnaje je omezená na 40 týmů. Turnaje se mohou účastnit pouze družstva, která se včas zaregistrují a uhradí startovné. V případě velkého zájmu budou týmy vybrány podle data úhrady startovného.

Věkové kategorie

  • B12 (BU11) - Kluci narozeni 1.1.2012 a později (3+1 PFCmini) - nová kategorie
  • B13 (BU10) - Kluci narozeni 1.1.2013 a později (3+1 PFCmini)
  • B14 (BU09) - Kluci narozeni 1.1.2014 a později (3+1 PFCmini)
  • G11 (GU12) - Dívky narozeny 1.1. 2011 a později (3+1 PFCmini)
  • G12(GU11) - Dívky narozeny 1.1. 2012 a později (3+1 PFCmini)

Pořadatel si vyhrazuje právo rušit kategorie v případě, že se přihlásí méně než 8 týmů. 

VĚKOVÉ VÝJIMKY PRO PFC2023 NEJSOU POVOLENY V ŽÁDNÉ KATEGORII.

V chlapeckých kategoriích 2013 (včetně) a mladších jsou povoleny maximálně 3 dívky/tým, které jsou starší o 1 rok (podobně to umožňuje i ČF - není to tedy považováno za výjimku).

Turnaj

Týmy budou rozděleny do skupin po 4/5/6/7 týmech podle počtu přihlášených týmů. Hrací systém je vybrán podle finálního počtu týmů v kategorii. Vždy je přihlíženo zejména na vyrovnanost a počet zápasů (aby si všichni zahráli maximum zápasů). Play-off se v těchto kategoriích nekoná, pouze mohou být postupové skupiny.

Rozpis utkání

Rozpis utkání bude uveřejněn na internetových stránkách PFC. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v rozpisu utkání. V tomto případě budou včas informováni všichni vedoucí družstev, kterých se tato změna týká.

Rozhodčí

Každé utkání řídí jeden rozhodčí s platnou licencí Českého florbalu. V případě zahraničních sudí s licencí příslušné národní florbalové asociace.

Hrací čas

V kategoriích PFCmini (B14, B13, B12, G11, G10) se hraje 3 plus 1 na malém hřišti, 2x8 minut hrubého času, místo 2 minutového trestu je rovnou samostatný nájezd a v PFCmini není play-off. 

"Mercy rule" - pokud je rozdíl skóre zápasu o 7 a více branek, tak se čas nestopuje vůbec.

Skupinová část

Pořadí ve skupině určuje součet získaných bodů. Za výhru tým obdrží 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů. V případě, že dva či více týmů skončí se stejným počtem bodů po ukončení skupinové části, bude se o pořadí rozhodovat podle následujícího klíče:

1. Počet bodů ze vzájemných utkání
2. Rozdíl skóre ze vzájemných utkání
3. Počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
4. Celkový rozdíl skóre ze všech utkání
5. Celkový počet vstřelených branek ve všech utkáních
6. Los

Nadstavbová část (play-off) - není pro PFC MINI

V případě remízy ve vyřazovací části turnaje po základním hracím čase následuje 5minutové prodloužení (stopována pouze poslední minuta). Tým, který jako první vstřelí gól v prodloužení, vítězí v zápase. Pakliže gól nepadne, následují samostatné nájezdy.

Při samostatných nájezdech bude vybráno pět hráčů z každého týmu. Čísla pěti hráčů z každého týmu i s pořadím, v jakém nájezdy vykonají, budou oznámeny rozhodčím (ideální předány na papíru). O začínajícím týmu rozhodne los. V případě remízového stavu po vykonání pěti nájezdů na každé straně následují extra samostatné nájezdy stylem "náhlé smrti" (série po jednom nájezdu na každé straně, dokud nebude rozhodnuto). V nájezdech "náhlé smrti" se opět střídá pět střelců, kteří byli zvoleni na začátku. Ti mohou měnit pořadí, avšak stále musí platit, že žádný střelec neprovedl o více než jeden nájezd více než kterýkoliv střelec jiný.

 

Hráči a soupisky

Neexistuje limit pro počet hráčů na soupisce týmu, avšak k danému utkání může nastoupit maximálně 12 hráčů.

Každý hráč smí reprezentovat pouze jeden tým v dané kategorii. Za chlapeckou kategorii mohou nastoupit maximálně 4 dívky.

Pro vedoucí týmů se soupisky uzavírají v předvečer turnaje 31. 12. 2022. Poté bude možné přidat hráče na soupisku pouze prostřednictvím organizátorů PFC před zahájením utkání daného týmu. To bude možné jen během skupinových zápasů.

Věkové výjimky

VĚKOVÉ VÝJIMKY NEJSOU PŘÍPUSTNÉ V ŽÁDNÉ KATEGORII.

Pokud je to nutné, mohou za daný tým v jakékoli kategorii nastupovat mladší hráči bez omezení.

Červená karta

Jestliže v turnaji dojde stran rozhodčího k udělení červené karty (ČK), tak podle stupně karty následuje takovýto následek:

ČK 1 - 5minutový trest plus do konce utkání, hráč nesmí nastoupit v dalším následujícím zápase v turnaji
ČK 2 - 5minutový trest plus do konce utkání, o trestu rozhoduje JURY turnaje
ČK 3 - 5minutový trest plus do konce utkání, o trestu rozhoduje JURY turnaje

Po skončení zápasu, rozhodčí a příslušní organizátoři okamžitě uvědomí JURY a ta vydá rozhodnutí o trestu.
Stejná pravidla platí i pro udělení karty trenérovi.

Vedoucí týmu

Osoba jmenovaná za vedoucího týmu je zodpovědná za celý tým po celou dobu konání turnaje, jak na hřišti během utkání, tak mimo něj. Vedoucí týmu je osobou, která je kontaktována organizátory v případě jakýchkoliv změn, problémů či jiných okolností. Vedoucí týmu musí být starší 18 let.

Kontrola totožnosti

Organizátoři si vymezují právo požádat kdykoliv během turnaje o kontrolu totožnosti a ověření věku hráče. Vedoucí týmu je zodpovědný za to, že všichni hráči budou mít u sebe identifikační kartu (občanský průkaz či jiný průkaz s fotografií). Platí pouze pro hráče 15 let a starší.

Protesty

Vedoucí týmu má právo podat protest proti hrubému porušení pravidel či předpisů turnaje. V případě podání protestu proti výsledku zápasu či rozhodnutí rozhodčích musí být rozhodčí a přítomní organizátoři upozorněni ihned po skončení utkání. Protest v písemné formě musí být předán bez zbytečného odkladu (do 45 minut od konce rozporovaného utkání) členovi PFC Jury (viz níže). V případě, že žádný člen Jury není na místě, lze protest předat jakémukoliv členu organizačního týmu PFC, avšak zároveň s tím musí uvědoměn člen Jury (kontakty níže). Je nutné uvést všechny argumenty a detailně popsat situaci a problém. Poplatek za podání protestu je 1500 Kč, který je vrácen v případě uznání protestu. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí Jury je konečné a nelze se proti němu odvolat.

PFC Jury

Martin Forman (+420 602 227 444)
Michael Zelený (+420 723 678 663)
Jakub Eichler (technický ředitel)

Kontumace

Zápas je kontumován v těchto případech:

  • Tým se nedostaví k zápasu (do 10 minut po plánovaném začátku utkání).
  • Tým nedisponuje alespoň 3+1 hráči před zahájením utkání.
  • Tým je vyloučen z turnaje.

Kontumovaný výsledek je standardně 5:0. Může být ale zvolen jiný výsledek organizátory v případě, že by šlo o záměrné taktizování vzhledem k postupové pozici pro play-off.

Pojištění

Každý vedoucí týmu je zodpovědný za vlastní pojištění hráčů svého týmu jak na hřišti, tak mimo něj. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatelé PFC nejsou zodpovědní za jakékoliv zranění, onemocnění či ztrátu v průběhu turnaje.

Bezpečnost

PFC Jury si vymezuje právo zasáhnout v případě nevhodného chování hráčů (týmu), rodičů či fanoušků a tým popřípadě vyloučit z turnaje. U všech týmů se vyžaduje slušné chování, stejně tak u všech fanoušků a podporovatelů.
Hráčům je doporučeno nosit ochranné brýle během všech utkání. Ochranné brýle nejsou povinné z důvodu rozdílných vyhlášek národních florbalových asociací.

ŽÁDÁME VŠECHNY ÚČASTNÍKY, FANOUŠKY A DIVÁKY ABY DBALI SVÝCH CENNOSTÍ VE VŠECH PROSTORÁCH (haly, šatny, školy, jídelny atd.)

 

 

Zavřít

Hotovo

Vše máme uloženo. Děkujeme.

Zavřít

Hotovo

Vše máme uloženo. Děkujeme.

Zavřít